PRIMERI

Hladni bitumenski premazi na bazi otapala ili vodenoj bazi. Koriste se kao temeljni premazi za postizanje bolje adhezivnosti ili kao završni zaštitni premazi.

Mogućnost proizvodnje primera prema zahtjevima kupca.

Bitumol primer

Hladni bitumenski premaz na osnovi bitumena razrijeđenog otapalom. Najviše se koristi kao temeljni premaz prije polaganja termoizolacije.

Zbrinjavanje otpadne ambalaže

Želimo Vas obavijestiti da sukladno ZAKONU O OTPADU (članak 36. stavak 7.), otpadnu ambalažu od opasnih tvari koja nastaje pri uporabi možete zbrinuti na način da nas obavijestite o količini ambalaže nakon uporabe proizvoda sa točnim podacima o lokaciji na kojoij se ambalaža nalazi.
Istu će ambalažu na naš trošak zbrinuti na odgovarajući način tvrtka Kemis-Termoclean d.o.o s kojom BITUM d.o.o.ima ugovor.

Elastin primer

Hladni bitumenski premaz na osnovi polimerom modificiranog bitumena razrijeđenog otapalom. Koristi se za poboljšanje adhezivnosti prilikom ugradnje Elastin mase, a može se primijeniti i kao samostalni zaštitni sloj.

Vodeni primer

Hladni bitumenski premaz na bazi vodene bitumenske emulzije. Ne sadrži otapala, azbestna vlakna niti druge štetne sastojke. Koristi se za premazivanje betona, opeke, žbuke ili stare izolacije prije ugradnje hidroizolacije.