MODIFICIRANI I FLUKSIRANI BITUMENI

Polimerom modificirani bitumeni namijenjeni izgradnji novih i održavanju postojećih asfaltnih kolnika proizvedeni su iz cestograđevnih bitumena koji zadovoljava normu HRN EN 12591 i polimera renomiranih svjetskih proizvođača. Polimerom modificirani bitumeni proizvode se na šaržnom postrojenju koje omogućuje vrlo ujednačenu kvalitetu i mogućnost namještavanja različitih tipova bitumena prema posebnim specifikacijama.

Modificirane bitumene možemo skladištiti na temperaturama koje zahtijeva kupac te isporučivati 365 dana u godini, 24 sata na dan.

Polimerom modificirani bitumen 45/80 - 65

Polimerom modificirani bitumen proizvodimo iz cestograđevnog bitumena i SBS polimera samo renomiranih, provjerenih i dugogodišnjih dobavljača. Proizvodnja PMB-a certificirana je sukladno kontroli tvorničke proizvodnje 2+ prema normi HRN EN 14023.

Polimer rezani (cut-back) bitumen Fm 3 BP

Rezani bitumen upotrebljava se za izradu asfaltnih mješavina namijenjenih sanaciji oštećenja na asfaltnim kolnicima, prvenstveno za zimsko održavanje cesta.

Tirbitol

Omekšani (fluksirani) bitumen za impregnaciju bušenih rupa, drvenih željezničkih pragova prije ugradnje tirfona.