MASE I PASTE

Bitumenske mase proizvedene su na bazi polimerom modificiranog bitumena i primijenjuju se na vruće. Služe za sanaciju pukotina i fuga na asfaltnim i betonskim površinama ili kao zaštitni sloj.

Bitumenske paste proizvedene su na bazi polimerom modificiranog bitumena i primijenjuju se na hladno. Služe za spojeve asfalta, zaštiti ravnih krovova, zidova i drugo.

Elastin masa

Mješavina cestograđevnog bitumena, polimera i aktivnog punila. Proizvedena je prema uvjetima TL bitFug 82. Namijenjena je sanaciji pukotina u asfaltnim kolnicima, brtvljenju spojeva asfalta s betonskim rubnjacima, kanalicama, rigolima, šahtovima i drugo.

Elastin trake

Mješavina cestograđevnog bitumena, polimera i aktivnog punila. Proizvedena je prema uvjetima TL bitFug 82. Namijenjena je dilatiranju i brtvljenju asfaltnih spojeva.

Bitmas 85 / Bitmas 100-110

Zalivna bitumenska masa za vruće ljepljenje hidroizolacijkih traka, ploča i drugih elemenata.

Bituplast

Jednokomponentna pasta na bazi polimernog cestograđevnog bitumena uz dodatak punila i otapala. Namijenjena je povezivanju radnih spojeva asfalta.

Zbrinjavanje otpadne ambalaže

Želimo Vas obavijestiti da sukladno ZAKONU O OTPADU (članak 36. stavak 7.), otpadnu ambalažu od opasnih tvari koja nastaje pri uporabi možete zbrinuti na način da nas obavijestite o količini ambalaže nakon uporabe proizvoda sa točnim podacima o lokaciji na kojoij se ambalaža nalazi.
Istu će ambalažu na naš trošak zbrinuti na odgovarajući način tvrtka Kemis-Termoclean d.o.o s kojom BITUM d.o.o.ima ugovor.

Krovoplast

Jednokomponentna pasta na bazi polimernog cestograđevnog bitumena uz dodatak punila i otapala. Namijenjena je izradi hidroizolacijskih sustava.